آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۵۰
هنر و ادبیات
۷
کتاب

یادداشتی بر رمان «ول کنید اسب مرا» حسن اصغری

از مبارزات مشروطه خواهی تا رابطه عاشقانه دکتر حشمت

حسن فریدی

رمان، روایت زندگی دکتر حشمت است و تعدادی از یاران او در دوران انقلاب مشروطیت. مبارزه ای با فراز و فرودهای خاص خود. بسان تمامی مبارزات. حیطه مبارزه در رشت و لاهیجان و روستاهای اطراف و کلا گیلان است؛ تا لشکرکشی به تهران. آزادی خواهان، به فرماندهی «سپهدار معزالسلطان»، برای تصرف قزوین حرکت می کنند. بین راه سرهنگ «نصیر خان غیاثوند» راه شان را سد می کند. سرهنگ و برادرش را می کشند. به قزوین می رسند. قشون دولتی را شکست می دهند. «مسیح خان» شکنجه گر را که به گفته خودش یکصد و شصت آزادی خواه را دار زده، تیرباران می کنند. «قاسم خان» را به جرم کشتن «میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل» و «ملک المتکلمین»، تیرباران می کنند. «سالار حشمت» را که از تزار روسیه نشان افتخار گرفته بود، به دار مجازات می آویزند. کار محکمه تمام می شود. «عمید السلطان» برادر سپهدار را به حکومت قزوین منصوب و به سمت تهران حرکت می کنند.

سپهدار به کمک سردار «اسعد بختیاری» تهران را فتح می کنند. محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناه می برد و احمدشاه به جای او بر تخت می نشیند. سپهدار وزیر جنگ می شود؛ سردار اسعد وزیر داخله. طولی نمی کشد که طرفداران استبداد، پست های کلیدی را اشغال می کنند و مشروطه شکست می خورد. مشروطه طلبان در پارک... محاصره می شوند. تعدادی کشته، بقیه متواری می شوند. دکتر حشمت و یارانش به تپه های دامنه کوه «درفک» پناه می گیرند. در آنجا از طرف نیروهای «متین الملک» محاصره می شوند. حاکم گیلان، «اعتبارالدوله»، برای شان امان نامه ای در جلد قرآن با دستخط، مهر و امضای «وثوق الدوله» صدراعظم با این مضمون می فرستد که چنانچه تسلیم شوند و تفنگ خود را تحویل بدهند، آزادند. پس از کلی مشاجره بین حشمت و یارانش، از کوه پایین می آیند. یاران دکتر حشمت، صادق، بابک سیاوش، رحمت و... تیرباران می شوند. چند روز بعد حشمت نیز به دار آویخته می شود. «ول کنید اسب مرا»، رمان تاریخی است. روایت برهه ای از تاریخ این سرزمین. روایت کشت و کشتار است. کشت و کشتاری که هزاران سال است تکرار می شود. روایتی که از صد و اندی سال پیش شروع شده برای رسیدن به جامعه ای مدنی و قانونمند و هنوز هم ادامه دارد. عده ای قزاق، مزدور متین الملک که از رعایا هستند به جان مردم شهر می افتند و مردم را می کشند. گروهایی از مردم، انجمن خفیه تشکیل می دهند و مقاومت می کنند. قزاق ها را می کشند و خودشان نیز کشته می شوند و این چرخش کشت و کشتار، هر چند سال یک بار باز تولید می شود. آنچه که از دو طرف کشته می شود رعایا و مردم فقیر، بیچاره های شهری و روستایی، طبقات پایین جامعه که برای سیر کردن شکم خود و زن و فرزند به مزدوری می روند. پس از کشته شدن سردار افخم و یارانش به دست معزالسلطان در عمارت معتمد، حشمت می گوید: «وقتی چشمم به اجساد خون آلود فراشان افتاد که هنوز کف حیاط باغ افتاده بودند، احساس کردم بار سنگینی، پشتم را خم کرده است. انگار یک گونی برنج بر دوشم گذاشته بودند و من زور حملش را نداشتم. پاهایم از زمین کنده نمی شد. سرم را آرام چرخاندم و دنبال تکیه گاهی گشتم. درخت های باغ دور بودند. دیوار هم از من فاصله داشت... داستان، روایت پرپر شدن جان های پاک است. سرهای آونگ شده بر چوبه دار. خرده روایت هایی از زندگی یاران دکتر حشمت. روایت زندگی سرهنگ ها، شاهزاده ها، سردارها و... که هیچ وجه تشابهی با زندگی مردم کوچه و بازار ندارد. نویسنده از توصیف طبیعت شمال غافل نبوده. توصیف باغ ها، درخت ها. کوه و جنگل ها. رودها و آبشارها. توصیف باران های بی وقفه. زندگی و مبارزه در گل و شل. داستان از روابط عاشقانه مبارزین نیز پرده برمی دارد. عشق دکتر حشمت به ماهرخ و فصل عشق و عاشقی و عقد و ازدواج، زیر سایه برق تفنگ. زیر صدای باران گلوله. «لبه چارقدش را که باز روی شانه هایش ریخته بود، به دست گرفت و زیر چانه اش گره زد. با دلو آب و گره لبه چارقد، بدجوری به دلم گره انداخت و به خودش بست. او دلو را ول کرد پای چاه و زیر درخت های نارنج دوید. پای ایوان خانه، برگشت به صورتم نگاه کرد. دو خوشه گیس مثل دم اسب افتاده بود روی دو طرف پیشانی و تاب خورده بود دور قرص صورتش.» کتاب پر است از اغلاط تایپی که تو ذوق مخاطب می زند. حتی در شماره گذاری فصول هم اشتباه شده. از فصل نه، به فصل سیزده می رود.