آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
ایران اقتصادی
۸
خبر

رشد 20 درصدی مصرف بنزین در سال 1401

مدیرعامل شرکت ملی پالایش پخش فرآورده های نفتی گفت: تولید بنزین از 105 میلیون لیتر به 115 میلیون لیتر افزایش یافته است، اما اگر روند مصرف مدیریت نشود، قطعا روزانه 105 میلون لیتر هم مصرف می شود که اگر این روند مدیریت نشود، دچار ناترازی می شویم.

جلیل سالاری درباره میزان مصرف روزانه بنزین و گازوئیل گفت: به طور میانگین نسبت به سال گذشته رشد 20 درصدی در مصرف بنزین داشته ایم.

اکنون تقریبا مصرف و تولید برابر است. از ابتدای سال به صورت میانگین روزانه 105 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است و افزایش تولید ما صرف ذخیره سازی می شود تا بتوانیم در شرایط بحرانی از موجودی ذخایر استفاده کنیم.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: در سال 1401 واردات بنزین نداشتیم، بلکه فرایند سوآپ را انجام دادیم. با توجه به روند اضافه شدن سالانه بیش از یک میلیون خودرو به چرخه حمل ونقل، سالانه یک میلیارد لیتر نیاز بیشتری به تامین سوخت خواهیم داشت که اگر این روند مصرفی با اسقاط خودروهای فرسوده مدیریت نشود، قطعا دچار ناترازی و نیاز به واردات خواهیم شد.