آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۵۰
صفحه آخر
۸

عکس نوشت

منبع: خبرگزاری ایسنا

با انتشار مجموعه عکسی گزارش داد: «وجود تابلوهای متعدد و ناهماهنگی های شهرداری یزد با میراث فرهنگی در سطح بافت تاریخی جلوه نازیبایی را به بافت القا کرده و این ناهماهنگی و تعداد بالای تابلوهای گهگاه غیر یک شکل نمای بصری نازیبایی را در برخی معابر این بافت جهانی به وجود آورده است». عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.