آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
ایران اقتصادی
۹
یادداشت

چالش های برجسته در احداث منطقه آزاد اردبیل

ناصر معظمی / کارشناس اقتصادی

در پی وعده رئیس جمهور دولت یازدهم در شهریور 1393 مبنی بر الحاق یک نقطه از مغان به منطقه آزاد ارس، فرمانداری مغان (گرمی) ماموریت یافت تا طرح جامع توجیهی برای این منظور تهیه کند. در این راستا با تلاش کارشناسان امر طرح مورد نظر تنظیم و به همراه نقشه ای که در قالب «تبصره 1 ماده 3 آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد» می بایست 70 درصد اراضی آن، بلامعارض و دولتی باشد، با محوریت اراضی بلامعارض گرمی و مستثنیات از اراضی شمال بیله سوار و پارس آباد ارائه شد. در این طرح بخش صنعتی در اراضی بلامعارض گرمی و جنوب بیله سوار، دروازه ریلی از طریق مرز گرمی، گمرک از شهر بیله سوار و مرز هوایی از طریق فرودگاه پارس آباد به صورتی تعریف شده بود که مکمل یکدیگر بودند. بعدا در مرحله تصویب، محدوده ای از مناطق مرزی مرکز استان نیز به آن اضافه و بعد از 8 سال کشمکش مجموعا به مساحت 10656 هکتار تحت عنوان منطقه آزاد اردبیل تصویب شد. در شرایطی که طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، نقطه گرمی به عنوان بخش صنعتی و بیله سوار به عنوان گمرک صراحتا قید و تصویب شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین جلسه خود با شورای عالی مناطق آزاد بر انتخاب گرمی تاکید کرده است و هدف از ایجاد مناطق آزاد جدید نه احداث پاساژ و تجارت چمدانی یا واردات اتومبیل و کالای لوکس، بلکه ایجاد صنایع و اشتغال و تولید صادرات محور است در مرحله اجرا نمی توان نقطه اصلی یا اراضی دولتی را کلا حذف و با انتخاب مستثنیات، اراضی اشخاص را مورد معامله قرار داد.

از منظر قانون هم هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی که بدون تجویز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام پذیرد به قید مجازات ممنوع و طبق مصوبه 1396/4/14 هیات وزیران، سازمان مناطق آزاد نیز ملزم به حفظ اراضی زراعی است. در این زمینه حتی از مقام معظم رهبری صراحتا حکم حکومتی موجود است که فرموده اند: «نابودی زمین های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند.» در صورت عدم توجه به مسائلی که مطرح شد در صورت در نظر نگرفتن توصیه کارشناسان، مواردی نظیر اینکه 1550هکتار از بهترین اراضی زراعی کشور از بین خواهد رفت، همچنین با تغییر کاربری اراضی زراعی به تجاری و افزایش ارزش ملک قرار است معادل 30درصد ارزش بعد از تغییر کاربری آن، از اراضی پایاب سد خداآفرین به مالکان مصالح تحویل گردد که چند هزار هکتار اموال بیت المال از این طرف هم به یغما خواهد رفت. هدف نهایی از ایجاد منطقه آزاد رفع محرومیت مناطق مرزی است، حق مردم گرمی به عنوان سومین شهر محروم کشور و حصه جنوب بیله سوار که 80 درصد نفوس این شهرستان در این منطقه ساکن و به علت اراضی دیم از محرومیت فاحش رنج می برند پایمال و در نهایت زمینه رانت و دلالی در اراضی اشخاص مهیا خواهد شد.