آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۷
معارف
۷
سلوک عارفانه

حب دنیا، تدریجی حاصل می شود نه دفعی!

منبع: رسائل بندگی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی(ره)، ص 100

دل سپردن به دنیا، به صورت دفعی حاصل نمی شود. مادی گرایی حرکتی است که به صورت تدریجی حاصل می شود تا اینکه در نهایت، دنیا برای شخص، تبدیل به هدف شده و در آخر موجب می شود که به غیر دنیا اصلا فکر نکند. لذا اگر کسی هم بخواهد به او تذکر دهد و یا واعظی او را موعظه کند، به هیچ وجه تاثیری در او نخواهد گذاشت.(1)