آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
اقتصادی
۱۰
خبر

ابلاغ آیین نامه حمایت از تولید در حوزه حمل ونقل و مسکن

وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل ونقل، مسکن و شهرسازی خبر داد و ایجاد سیستم حمل ونقل ایمن و کارآمد و توسعه شهر هوشمند ایرانی_اسلامی را از اهداف این آیین نامه برشمرد. مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و اهداف آن نوشت: آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی که چند روز قبل مصوب دولت شده بود، ابلاغ شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: مهمترین هدف این آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان برای فعالیت های زیر است: ایجاد سیستم حمل و نقل یکپارچه، پاک، ایمن، سریع، کارآمد، هوشمند و نوآورانه در راستای افزایش سهم حمل و نقل همگانی و ایفای نقش موثر در ترانزیت و تجارت بین المللی. وی دیگر هدف این آیین نامه را حمایت از شرکت های دانش بنیان برای افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در بخش حمل و نقل و کاهش اثرات مخرب محیط زیستی و توسعه حمل ونقل عمومی سبز دانست.