آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
سیاست
۵

تحلیلی بر توافق اخیر میان ایران و عربستان و بازتاب های آن در نظام بین الملل

امریکا در بن بست غرب آسیا

فائزه سادات یوسفی

بعد از میانجیگری چین در توافق ایران و عربستان، محافل سیاسی، تحلیلگران و استراتژیست های امریکایی به تکاپو افتادند و علت ها و چرایی آن را بررسی کردند. سیاست های جنگ طلبانه و یکجانبه گرایانه در بستر راهبردهای نظامی و ایجاد جنگ در منطقه غرب آسیا، به نقطه ای رسیده که نه تنها برای امریکا دستاورد مطلوبی بر جای نگذاشته، بلکه پتانسیل جمعی در این منطقه را به سمت فاصله گرفتن از امریکا و جایگزینی قدرت های دیگر برای آن سوق داده است. زیرا حصول ابتدایی ترین نیاز بشری یعنی «امنیت» در پلن امریکا امکان نیافته، بلکه بعد از گذشت سال ها اثبات شده که یکی از مهم ترین عوامل ناامنی جهان راهبردهای امریکا بوده است.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.