آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۲۰
صفحه آخر
۸
دیالوگ روز

مدمن - ماتیو واینر- 2007

دان دریپر (جان هام): شما خرت و پرت نمی خرید چون به آن نیاز دارید...

شما می خرید تا «خوشبختی» را احساس کنید؛ ولی خوشبختی چیه؟

فقط یک «لحظه» است قبل از اینکه بیشتر بخواهید...