آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۲۰
صفحه آخر
۸

عکس روز

عکس: مهدی کلوندی

مراسم سنتی قاشق زنی عصر سه شنبه آخر سال در مجموعه تاریخی تپه باستانی هگمتانه در همدان به صورت نمادین برگزار شد.