آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۵
صنایع غذایی
۲۶

خبر

طرح جهش تولید در دیم زارها با کشت بهاره در 21 استان

دنیای اقتصاد : طرح جهش تولید در دیم زارها با کشت های بهاره در 21 استان کشور در سطح 4 میلیون و 200 هزار هکتار، به 90 درصد برنامه امسال رسیده است. فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب درباره جلسات طرح جهش تولید در دیم زارها گفت: برای این طرح در سال 1401 نود و چهار جلسه در سطح ستاد ملی برگزار شد. عزیز کریمی افزود: طرح جهش تولید در دیم زارها 5ساله است که با مساعدت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و وزارت جهاد کشاورزی دو سالی است شروع شده و یک سال آزمایشی در 6 استان انجام شد که بدترین سال خشکسالی بود که 60 درصد بارندگی ها زیر حد معمول بود.

وی درباره طرح اضافه کرد: طرح جهش تولید در دیم زارها با هدف استفاده بهینه از اراضی و منابعی که در اختیار داریم به ویژه آب باران طرح ریزی شده است، این طرح بسیار بزرگ و فراگیری است، دیم زارها از دورافتاده ترین نقاط در مناطق صعب العبور، کوهستانی و مناطق مرزی گرفته تا دشت های میانی کشور را شامل می شود و کار مشکلات خاصی دارد، تقریبا محروم ترین کشاورزان در این طرح دخیل هستند، چرا که بیشتر امیدشان به بارش هاست که اگر بارندگی های نرمال نباشد دچار ضرر و زیان می شوند. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در این طرح مجموعه اقداماتی بر اساس نتایجی از تحقیقات داخل کشور و بین المللی تعریف شده و به دلیل وسعت بزرگ و جنبه محرومیت زدایی که دارد، به جلوگیری از مهاجرت روستاییان هم کمک می کند. عزیز کریمی تصریح کرد: الان در 21 استان کشور طرح اجرا می شود، کشت پاییزه را کامل کردیم و الان کشت های بهاره انجام شده و 90 درصد برنامه که امسال 4 میلیون و 200 هزار هکتار بوده، کامل شده است. وی درباره تنوع محصولاتی طرح گفت: محصولات عمده مثل گندم، جو، نخود، عدس و علوفه ها در دیم زارها که کار جدیدی است، دانه های روغنی مثل کاملینا، کلزا و گلرنگ را به دیم زارها بردیم و آفتابگردان و سویا را به مناطق پرباران و مهم تر از آن گیاهان دارویی را برای اولین سال در سطح 11 هزار هکتار در دیم زارها توسعه دادیم.

طرح جهش تولید در دیم زارها با کشت بهاره در 21 استان

دنیای اقتصاد : طرح جهش تولید در دیم زارها با کشت های بهاره در 21 استان کشور در سطح 4 میلیون و 200 هزار هکتار، به 90 درصد برنامه امسال رسیده است. فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب درباره جلسات طرح جهش تولید در دیم زارها گفت: برای این طرح در سال 1401 نود و چهار جلسه در سطح ستاد ملی برگزار شد. عزیز کریمی افزود: طرح جهش تولید در دیم زارها 5ساله است که با مساعدت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و وزارت جهاد کشاورزی دو سالی است شروع شده و یک سال آزمایشی در 6 استان انجام شد که بدترین سال خشکسالی بود که 60 درصد بارندگی ها زیر حد معمول بود.

وی درباره طرح اضافه کرد: طرح جهش تولید در دیم زارها با هدف استفاده بهینه از اراضی و منابعی که در اختیار داریم به ویژه آب باران طرح ریزی شده است، این طرح بسیار بزرگ و فراگیری است، دیم زارها از دورافتاده ترین نقاط در مناطق صعب العبور، کوهستانی و مناطق مرزی گرفته تا دشت های میانی کشور را شامل می شود و کار مشکلات خاصی دارد، تقریبا محروم ترین کشاورزان در این طرح دخیل هستند، چرا که بیشتر امیدشان به بارش هاست که اگر بارندگی های نرمال نباشد دچار ضرر و زیان می شوند. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در این طرح مجموعه اقداماتی بر اساس نتایجی از تحقیقات داخل کشور و بین المللی تعریف شده و به دلیل وسعت بزرگ و جنبه محرومیت زدایی که دارد، به جلوگیری از مهاجرت روستاییان هم کمک می کند. عزیز کریمی تصریح کرد: الان در 21 استان کشور طرح اجرا می شود، کشت پاییزه را کامل کردیم و الان کشت های بهاره انجام شده و 90 درصد برنامه که امسال 4 میلیون و 200 هزار هکتار بوده، کامل شده است. وی درباره تنوع محصولاتی طرح گفت: محصولات عمده مثل گندم، جو، نخود، عدس و علوفه ها در دیم زارها که کار جدیدی است، دانه های روغنی مثل کاملینا، کلزا و گلرنگ را به دیم زارها بردیم و آفتابگردان و سویا را به مناطق پرباران و مهم تر از آن گیاهان دارویی را برای اولین سال در سطح 11 هزار هکتار در دیم زارها توسعه دادیم.