آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۶۴۵۵
رسانه
۹

گفت و گوی» جام جم«با هنرمندانی که امسال با برنامه ها و سریال های تلویزیون مهمان خانه ها هستند

روایت چهره ها از نقش های نوروزی

فاطمه عودباشی زینب علیپور طهرانی سپیده اشرفی