آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۶۴۵۵
حوادث
۲۳

جولان دامادهای خشمگین در سال 1401

سال 1401 را می توان سال جنایت های هولناک دامادهای خشمگین در حوزه حوادث نامگذاری کرد. سالی که در آن مردان جوان و میانسال به دلیل ناتوانی در کنترل خشم و هیجان خود، مرتکب قتل چند عضو خانواده همسر شدند.

غلب آنها بعد از دستگیری دخالت های خانواده همسر در زندگی شان را دلیل اختلاف خود با همسر و ارتکاب جنایت اعلام کردند. در جریان 16 قتل، 40 نفر به قتل رسیدند. یکی از قاتلان با شلیک پلیس کشته شد و پنج قاتل دیگر به زندگی خود پایان دادند.