آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۸
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

بابات کجاست؟!

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و متحدان غربی و عبری آن بعد از آن همه زوری که برای اغتشاش آفرینی در ایران زدند و هزینه های کلانی که به میدان آوردند و... حالا نه فقط هیچ غلطی نتوانسته اند بکنند، بلکه همه توطئه ها و نقشه ها به طرف خودشان کمانه کرده.

گفت: پس به این علت چند تن از سناتورهای آمریکایی به مسئولان اطلاعاتی و امنیتی اعتراض کرده و پرسیده اند چرا برای گروه های اپوزیسیون ایران آن همه هزینه کرده اند؟! و چرا متوجه نبوده اند که از آنها کاری ساخته نیست و آدم های درجه چندم هستند؟!

گفتم: به یارو گفته بودند برای مقابله با فلان دشمن یک تمساح بیار! یارو بعد از چند روز یک مارمولک آورد! اربابش گفت؛ مردک! این که تمساح نیست! و یارو گفت؛ قربان پسر تمساح است، دوتا توی گوشش بزنید میگه باباش کجاست؟!