آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۱۰۵۵۳
صفحه آخر
۸

زیبایی نوروز به نو بودن آن است و به بهارهایی که خود ما می توانیم رقم بزنیم

جهان در انتظار روزگاری نو

جواد شاملو

نوروز واژه ای عام است، گرچه بین ما ایرانی ها به عیدی خاص تعلق دارد. خوب که ببینی، هر تولدی نوروز است و صدالبته، هر مرگی هم. بسا که مرگ بیش از هر نوروزی، روزی نو باشد و روزگاری نو. مرگ هم خودش نوروز است و هم یادش ما را از روزمرگی و روزمردگی باز می دارد. مرگ هر روز ما را یک روز یکتا و بی همتا، یک روز تکرارنشدنی و روزی که شاید روز آخر باشد می گرداند. نوروز در ادبیات دینی ما هم مصادیق مختلفی دارد. هر توبه راستینی چنان به قلب ما پاکی و صفا و نوباوگی می بخشد که گویی دوباره کودکیم، دوباره زاده شده ایم، بهار شده ایم و نو شده ایم. نوروز برای خیلی ها در اصل یک شب است، شب قدر. سال هم برای خیلی ها وقتی تحویل می شود که قرآن ها روی سر می رود. نوروز برای خیلی ها روز عاشوراست. بعد از یک دهه ابراز عشق به سالار شهیدان، از او می خواهند طعم خوش محرم آن ها را تا محرم سال بعد تنها نگذارد. نوروز می تواند روز بعد کنکور باشد. روزی که یک دوران از زندگی به پایان می رسد و جوان ها بعد آن دیگر دانش آموز نیستند. نوروز، روز بعد عقد یا عروسی است. روزی که در آن همه چیز عوض می شود و به دنیا لاجرم، جوری دیگر نگاه می کنی. باز اگر برگردیم به ادبیات دینی، نوروز روز غدیر بود، چنانکه گویی تاریخ شمسی غدیر هم مصادف با روز نوروز است. روزی که در آن فصل ولایت آغاز شد. همچنان که گفته شده روزی که ابراهیم در آن بت ها را شکست، نوروز بوده است. از صحت و سقم تاریخی این گزاره ها که بگذریم، برای روزی که بت ها در آن شکسته می شود، چه وصفی بهتر از نوروز؟ نوروز، روزی بود که بت سلطنت توسط ابراهیم امت شکسته شد. نوروز، روزی است که در آن می توان از نو شروع کرد. فلسفه نوروز، صرفا اینکه بهار آمده پس شادی کنیم نیست. ما برای بهارهایی شادی می کنیم که خودمان می توانیم رقمشان بزنیم. زیبایی نوروز، در نو بودن آن است. همین نو بودن است که با رخصت، فرصت خلق زیبایی را می دهد. شب قدر اگر فقط یک شب باشد، ارزشی ندارد. اما اگر یک آغاز باشد و یک پایان، یعنی به راستی در آن توبه کرده و آمرزیده شده ایم. روز عاشورا روز تلخی بود، تلخ ترین و غمبارترین روز عالم. اما عاشورا هم یک نوروز بود؛ روزی که مبدا تاریخ ظلم ستیزی و آزادی خواهی توحیدی شد.

اما در بین تمامی معناهایی که می توان برای نوروز جست، یک معنا از همه به آن نزدیک تر است. نوروز واقعی، روزی است آخرالزمانی و بزرگ که تاریخ دیگر آغاز می شود؛ همچون شب که تمام می شود و روز می آید. در نوروز فلکی، لحظه سال تحویل، لحظه ای است که زمین یک دور کامل دور خورشید می زند اما نوروز حقیقی، روزی است که در آن خورشید جدیدی ظهور می کند و زمین دیگری می سازد و آسمان دیگری. اوست بهار جان ها. در نوروز فلکی، جهان زیبا می شود و در نوروز حقیقی جان، جان که زیبا شود جهان را هم زیباتر می بیند. آن روز است که چشم ها شسته می شود و جهان جور دیگری دیده می شود. نوروز حقیقی روزی است که جهان در محور امام قرار می گیرد و دور آن می چرخد. در نوروزهای ما، شاید روزها نو باشد، اما روزگار کهنه است و بر پاشنه قدیم می چرخد. تا او نیست، بد به حال روزگار...