آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۸
اخبار کشور
۳
پای درس علی (ع)

با افراد بخیل، ترسو و حریص هرگز مشورت نکنید!

منبع: نهج البلاغه- نامه 53

امام علی(ع) در نامه ای به مالک اشتر: «بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری بازمی دارد، و از تنگدستی می ترساند. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست می کند، حریص را در مشورت کردن دخالت نده که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می دهد. همانا بخل و ترس و حرص غرایز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است!»