آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۸
معارف
۷
سلوک عارفانه

مهم ترین اولویت، خودسازی برای ابدیت

منبع: رمز موفقیت علامه طباطبایی(ره)، ص 144

مرحوم علامه طباطبایی(ره) می فرمود: ما بزرگ ترین و مهم ترین کاری که در عالم داریم و هیچ کاری از اطوار و شئون زندگی ما مهم تر از آن نیست(آن است که) خودمان را درست بسازیم. کاری مهم تر از خودسازی نداریم. ما ابد در پیش داریم. هستیم که هستیم «و انما تنتقلون من دار الی دار» شما برای معدوم شدن و نابود گشتن آفریده نشده اید، بلکه برای بقا و ابدیت به وجود آمده اید، این است و جز این نیست که به واسطه مردن از خانه ای به خانه دیگری کوچ می کنید.(1)