آرشیو سه‌شنبه ۲۸‌شهریور ۱۴۰۲، شماره ۵۸۲۷
مسکن و عمران
۷
خبر

کشف راه نجات باغ ها در سامانه «من شهردارم»

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به نواقص سامانه «من شهردارم»، از تکمیل این سامانه و به روزرسانی امکانات آن با پیش بینی بستری برای نظرسنجی پیرامون موضوعات مهم و حیاتی تهران مثل صیانت از باغات خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، میثم مظفر در تشریح عملکرد 2 ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه 376 محله شهر تهران طی دو سال اخیر توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات هر محله با حضور شهروندان بررسی شد، گفت: ارتباط وسیعی بین اعضای کمیسیون و کنشگران در محلات شکل گرفته است. مظفر با بیان اینکه ترجیح دادن نظرات مردم در بودجه ریزی و تعریف پروژه ها مورد توجه قرار گرفت، افزود: سه هزار چالش در شهر تهران مبتنی بر نظر شهروندان شناسایی شد که به دنبال آن هزار و 700 پروژه در سال گذشته عملیاتی شد و 80 درصد از این پروژه ها به نتیجه رسید. اشاره رئیس کمیته بودجه شورای شهر به راه اندازی سامانه «من شهردارم» بود که بر اساس آن شهروندان هر محله پروژه های اولویت دار خود را انتخاب کردند و مبنای بودجه ریزی مناطق در سال جاری قرار گرفت.

وی در عین حال به این موضوع اذعان کرد که این سامانه ناقص بود و قطعا تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد و در این رابطه توضیح داد: در همین راستا جلساتی را با معاون برنامه ریزی شهرداری، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و دیگر مجموعه های مرتبط در شهردار تهران برگزار کردیم و به دنبال آن سامانه بودجه ریزی مشارکتی به عنوان سامانه ای جامع تر در حال راه اندازی است که در این سامانه، مردم می توانند نقشه مناطق را مشاهده کنند و نقطه ای مشخص را برای اجرای طرح مشخصی پیشنهاد دهند. مظفر به تصویب برنامه چهارم شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی شهرداری تهران در برنامه چهارم در سال 1401 حدود 28 درصد بوده که البته قابل قبول نیست؛ اما واقعیت این است که برنامه در سه ماهه پایان سال گذشته مصوب شد و شهرداری فرصت کافی برای اجرای برش یکساله آن را نداشت؛ اما در مجموع در هوشمندسازی و بهبود مدیریت 48 درصد، مسائل فرهنگی و اجتماعی 19 درصد، حمل ونقل و ترافیک 20 درصد تحقق را شاهد بودیم.

وی گزارشی از بازگشت بیش از 100 ملک به شهرداری تهران در جریان بازپس گیری اموال شهر خبر داد که به نوعی ثمره گزارش های حسابرسی محسوب می شود. مظفر ادامه داد: 400 میلیارد تومان از چک های تاریخ گذشته نیز در گزارش های حسابرسی افشا و وصول شد. رئیس کمیته بودجه شورای شهر با بیان اینکه سامانه من شهردارم با عنوان سامانه «جمع سپاری و بودجه ریزی مشارکتی» فعال خواهد شد، وعده داد در نسخه جدید این سامانه برای تغییر مدل ورود به حوزه حمل ونقل و ترافیک، صیانت از باغات و دیگر موارد از نظرات طیف های مختلف جامعه در بستر سامانه جدید استفاده شود. وی درباره تلاش برای گره گشایی از پروژه های مشارکتی شهرداری تهران گفت: حجم بالایی از طرح های مشارکتی گره گشایی شد اما همچنان وضعیت در این بخش قابل قبول نیست و انبوه پروژه هایی که با اختلافات حقوقی مواجه هستند، در شهرداری وجود دارد.