آرشیو سه‌شنبه ۲۸‌شهریور ۱۴۰۲، شماره ۲۳۳۹۸
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

دویدم و دویدم !

گفت: از بحران های سنگین و پی در پی رژیم صهیونیستی و درگیری های شدید و همه روزه موافقان و مخالفان نتانیاهو چه خبر ؟!

گفتم: دیروز نتانیاهو با عصبانیت اعلام کرد که مخالفانش از ایران دستور می گیرند ! و لاپید و سایر مخالفان هم اعلام کرده اند که نتانیاهو عامل وابسته به ایران است !

گفت: رئیس موساد که هفته قبل خط و نشان می کشید در ایران دست به عملیات خرابکارانه خواهد زد ! و کلی هم قمپز در کرده بود !

گفتم: به لاک پشت گفتند؛ یه آوازی بخون ! گفت؛ دویدم و دویدم، از رودخونه پریدم، سر کوهی رسیدم و... !