آرشیو سه‌شنبه ۲۸‌شهریور ۱۴۰۲، شماره ۲۳۳۹۸
اقتصادی
۴

سخنگوی صنعت برق: تامین برق صنایع برای نخستین بار از بخش خانگی پیشی گرفت

سرویس اقتصادی: به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، امسال برای نخستین بار تامین برق صنایع در چهارماه گرم سال با جهش بسیار خوبی روبه رو شد و از بخش خانگی پیشی گرفت.

به گزارش کیهان، مصطفی رجبی مشهدی، روز گذشته در نشست خبری خود با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته موفق به تامین برق صنایع شدیم، گفت: امسال صنایع رشد هشت و یک دهم درصدی مصرف برق را برای نخستین بار تجربه کردند و این عدد تقریبا دو برابر متوسط رشد سالیانه است. این رشد مصرف در بخش صنایع و سال حمایت از تولید، به دلیل مدیریت مصرف در بخش خانگی بود که با اعمال پاداش محقق شد.

وی افزود: به طور میانگین در 10 سال اخیر رشد مصرف برق در بخش صنایع چهار درصد بود که امسال برای نخستین بار رشد دو برابری پیدا کرد. همیشه میزان مصرف برق صنایع در فصل تابستان به میزان 80 درصد مصرف برق بخش خانگی بود اما امسال شرایط تغییر کرد و میزان مصرف برق صنایع در چهار ماه گرم نسبت به بخش خانگی افزایش یافت.

سخنگوی صنعت برق کشور همچنین با اشاره به همراهی مطلوب مشترکان بخش خانگی با صنعت برق در روزهای گرم سال جاری اضافه کرد: به واسطه همراهی مشترکان بخش خانگی با صنعت برق و صرفه جویی آنها و نیز مدیریت مطلوب مصرف در تابستان سال جاری شاهد این بودیم که برای اولین بار میزان مصرف برق بخش صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت.

پرداخت 220 میلیارد تومان پاداش صرفه جویی

رجبی مشهدی بیان کرد: در سال جاری به واسطه اجرای طرح پاداش سراسری صرفه جویی در مصرف برق، 2200 میلیارد تومان پاداش به مشترکان بخش خانگی پرداخت شد و 40 درصد مشترکان خانگی مشمول پاداش شدند.

وی با بیان این که هشت کشور اطراف ایران دمای بیش از 50 درجه را تجربه کردند و در ایران نیز تا دو درجه افزایش درجه حرارت را شاهد بودیم، تصریح کرد: هر یک درجه افزایش حرارت 1800 مگاوات افزایش مصرف را رقم می زند. رشد تقاضای برق امسال دو برابر سال گذشته شد که با تمهیدات انجام شده توانستیم با موفقیت این شرایط را پشت سر بگذرانیم.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اوج بار امسال 73 هزار و 463 مگاوات بود که نسبت به سال قبل 4000 مگاوات افزایش مصرف صورت گرفت. در سال جاری و به دلیل تداوم افزایش دما در نقاط مختلف کشور، شاهد رکوردشکنی میزان مصرف برق کشور تا 36 مرتبه بودیم. این در حالی است که سال گذشته تنها 17 بار رکورد مصرف برق کشور شکست.

رجبی مشهدی با بیان این که افزایش دمای امسال در کل جهان بسیار محدود بود به طوری که در طول 120 سال گذشته بی سابقه بوده است، تصریح کرد: در هفته های آخر تیرماه و ابتدای مردادماه شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. حتی در شهریور ماه نیز سه هفته گرم را داشتیم به طوری که برخی روزها بیش از 8000 مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شد و در مجموع 35 روز اوج بار را پشت سر گذاشتیم.

30 میلیون کولر 32 هزار مگاوات برق مصرف کردند

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در شهریور ماه نیز علی رغم روال هر ساله رشد تقاضای مصرف هشت و سه دهم درصدی را شاهد بوده ایم، خاطرنشان کرد: در دوره گرم سال از ابتدای خرداد تاکنون شش و سه دهم درصد رشد مصرف داشتیم و این در حالی است که این رقم در سال گذشته سه و دو دهم درصد رشد داشت. یعنی امسال مصرف برق شهریورماه دو برابر پارسال رشد داشته است.

وی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم 7800 مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه شده و 4000 کیلومتر هم شبکه تولید و انتقال برق توسعه یافته است. طبق هماهنگی های صورت گرفته بین وزارت نیرو و وزارت صمت، مقرر شده 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث شود که تاکنون دو واحد نیروگاهی احداث شده و دو واحد دیگر نیز احداث خواهد شد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طی دو سال آینده 10 هزار مگاوات در مدار تولید قرار می گیرد که بیش از 5000 مگاوات آن تاکنون عملیات اش آغاز شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: در تابستان امسال و با همراهی خوب بخش اداری با صنعت برق در حوزه برق اداری چیزی حدود 850 مگاوات صرفه جویی رقم خورد که 30 درصد آن در ساعات اداری و 60 درصد آن نیز در ساعات غیر اداری اتفاق افتاد و معادل احداث یک نیروگاه 1200 مگاواتی بود. در بخش اداری همچنین توانستیم با وارد مدار کردن 256 مگاوات مولد تامین برق، بخشی از نیاز مصرف برق این بخش را از طریق مولدها تامین کنیم.

سخنگوی صنعت برق در نهایت تصریح کرد: در تابستان سال جاری متاثر از افزایش شدید دما 32 هزار مگاوات برق، فقط برای تامین برق مورد نیاز سیستم های سرمایشی مورد استفاده قرار گرفت که توسط 10 میلیون کولر گازی، 20 میلیون کولر آبی و دیگر تجهیزات خنک کننده استفاده شد.