آرشیو سه‌شنبه ۲۸‌شهریور ۱۴۰۲، شماره ۶۵۸۶
صفحه اول
۱
دل نوشته

روایت دیدار مردم سیستان و بلوچستان با رهبر انقلاب

گفتگو: فاطمه رضایی

چادرش را مثل روسری زیر چانه اش گره زده بود. تسبیح سبزرنگی را که نخ سفیدش رو به سیاهی می زد، مدام می چرخاند و لب هایش می جنبید. دور و برش هم خانم هایی بودند که تازه نمازشان تمام شده بود و گهواره وار تکان می خوردند و لب های شان می جنبید. نشستم کنارش، گوشی را نزدیک بردم:

سلام می تونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟

و علیکم السلام هرچی دوست داری حرف بزن.

شما از کدوم ایالت اومدین؟

سکر سند.

چند روز طول کشید تا رسیدین مرز ایران؟

4 روز.

ایران رو در پاکستان چطور می شناسند؟

بسیار خوب بسیار خوب. سندی ها به مهمان نوازی معروف هستند، قبلا از مردم مان شنیده بودم ایرانی ها مهمان نوازند ولی حالا می بینم ماشاءا... ماشاءا... ایرانی ها بسیار عالی هستند. می شود من رهبرمعظم را ببینم و به ایشان سلام کنم؟

کمی غیر منتظره بود سوالش. خودم را مشغول خواندن نشان دادم تا جوابی دست و پا کنم.

من هم که در ایران زندگی می کنم در شوق دیدار رهبرانقلابم اما قول می دهم اگر کسی از دوستانم به دیدارشان رفت، حتما سلام شما را برساند.

سلام من حتما باید به ایشان برسد، چون من از کشور پاکستان آمده ام. آیا می شود ایشان را ببینم تا بر سرم دست بکشند و به من برکت دهند؟

درمانده نگاهش کردم و حرفم را تکرار کردم.

می خواستم سریع تر بحث را تمام کنم. با آرزوی سفری خوش، خداحافظی کردم. گوشی را بردم نزدیکش تا اگر حرفی باقی مانده ،بگوید.

سلام من را به رهبرمعظم برسانید و بگویید من الماس فاطمه هستم از سند و ایشان برای من و پدر، مادر، خواهر و برادرهایم دعا کنند تا خداوند به ما کمک کند. من عکس ایشان را از بچگی در خانه دیده ام و به فتواهایش عمل می کنم.

چشم هایم را به نشانه تایید روی هم می گذارم و خداحافظی می کنم.

قولی داده بودم که به عملی شدنش خیلی اطمینان نداشتم. از آن روز تا شبی که خبر دیدار رهبری با مردم استان را خواندم، پنج روز می گذشت. شبی که خبرش را خواندم، اولین چیزی که به ذهنم رسید، سلام الماس فاطمه بود. چهارشنبه صبح خبر رسید من باید بروم. شنبه ساعت2 بامداد از بابا خداحافظی کردم تا به کاروان همسفرهایم برسم. مردهای سفیدپوش بلوچ؛ خانم هایی که لبه شال و چادرشان و همچنین آستین های شان با آن سوزن دوزی های رنگی از دور معلوم بود و اقشار مختلفی از مردم استان همه آمده بودند. به تهران که رسیدیم در مسیر تا محل اسکان به چهره های خسته ای که از دیشب نخوابیده بودند، نگاه می کردم. آخرش می رسیدم به یک چیز، دیدار مهم!

دو روز زودتر رسیدن، بهانه ای شده بود تا دور از هیاهوی کار و روزمرگی برای خودمان باشیم. اتاق محل اسکان ما 30تخت داشت که غیر از من و چهار نفر دیگر، باقی بلوچ بودند. سر یک سفره می نشستیم غذا می خوردیم و با هم بیرون می رفتیم. آخر شب داخل محوطه ما با چادررنگی و آنها با لباس های رنگی شان کنار هم چای می خوردیم و گاهی صدای خنده های مان می پیچید توی گوش درخت های چناری که برگ ریز زودرس گرفته بودند. باید میان ما زندگی کرده باشی تا بفهمی و باور کنی که سال هاست در همسایگی هم زندگی می کنیم و هوای هم را داریم. شب قبل از دیدار، در راهروی خوابگاه انگار سالن امتحان بود، همه نشسته بودند به نامه نوشتن. از دختربچه های دبستانی بگیر تا پیرزن هایی که قدشان خمیده بود و می گفتند تا جوان تر ها برای شان نامه بنویسند. بعضی مادرها هم مدام تلفن همراه شان زنگ می خورد و سفارش بچه ها که یادت نرود نامه را برسانی. در اتاق ساکم را مرتب می کردم که یکی از خانم‎های بلوچ صدای مان زد که برویم بیرون چای بخوریم. دلم می خواست دورهمی آخرمان را قاب بگیرم تا به همه نشان بدهم و بگویم اگر این وحدت نیست، پس چیست؟

گمانم ساعت یک بامداد خوابیدیم و ساعت4 باید حرکت می کردیم. همیشه تاخیر، چاشنی کارمان است، پس کمی دیرتر رسیدیم. ساعت7و30دقیقه رسیدیم بیت رهبری. برای من که اولین بارم بود، خیلی عجیب بود. همه کوچه پس کوچه های اطراف بیت، زندگی با مردم عادی جریان داشت. نه خبری از نماهای آنچنانی بود و نه اگر رهگذر بودی، باورت می شد اینجا محل دیدا رهای شخص اول مملکت است. برای من انگار که آمده بودم یک هیات خانگی، از آن هیات ها که در خانه پدربزرگ هاست و دل آدم از سادگی اش غنج می رود. صف طولانی رسیده بود ته کوچه. خانمی مسن آب خنک تعارف می کرد و هر چند ثانیه، یکی می گفت سلام بر حسین. شاید یک ساعتی طول کشید تا رسیدیم داخل حسینیه؛ حسینیه ای که خودمانی بودن از در و دیوارش می ریخت. از بقیه شنیده بودم از اینجا به خانه پدری یاد می کنند، فکر می کردم از علاقه زیادشان است اما باید بروید ببینید دقیقا همان حال و هواست. تنها عیب این حسینیه خودمانی، ستون هایی بود که مانع دیدار می شد. ستون های بزرگی که هرکس دست بر قضا پشتش قرار می گرفت تا آخر سخنرانی هی حسرت می خورد که چرا نمی تواند سیر آقا را ببیند. من دقیقا کنار ستون نشسته بودم و خدا خدا می کردم جایم تغییر نکند. تا این که یک لحظه فکر این که آقا آمد جمعیت را طوری بلند کرد و موج جمعیت همه را جلو برد و من افتادم پشت ستون. با خودم دودوتا چهارتا کردم، دیدم از دور دیدن بهتر از ندیدن است. عقب تر آمدم و دیدم را با صندلی تنظیم کردم و نشستم. لحظه دیدار رسید. جمعیت بلند شد. صدای تپش قلب ها را می شد شنید. همیشه این صحنه را در تلویزیون دیده بودم. در خنثی ترین حالت ممکن ایستاده بودم. اما به محض ورود نمی دانم چرا تار می دیدم. تندتند پلک زدم تا واضح تر ببینم. الان با خودم فکر می کنم کاش می شد آن لحظه را مثل گل خشک کرد گذاشت لای کتاب و همیشه داشت. فکر می کردم خب چیز عجیبی نیست، بارها این تصویر و صدا را توی تلویزیون دیده ای؛ اما آن لحظه عجیب بود، خیلی عجیب. به قول یکی از دوستان اگر می توانستم توصیفی غیر از عجیب به کار ببرم، حتما این کار را می کردم. این که مردم احساس می کردند بین آنها و به تعبیری حاکمیت فاصله ای نیست، دلشان را گرم کرده بود. تعبیر «استان خاطره» برای این مردم، یادآوری می کرد این شخصی که هزار کیلومتر آمده اند تا ببینندش، حتی اگر شخص اول مملکت باشد، اقرار می کند از ماست، از مردم و کسی که از مردم باشد، نمی تواند بی تفاوت روزگار بگذراند. یک ساعت سخنرانی تا به خودمان بیاییم، تمام شد. حالا باید برمی گشتیم. خانه پدری وقتی تعبیر کاملی می شود که ناهار هم قورمه سبزی باشد. چند نفری که مادر بودند، غذای نذری بیت بدون بچه های شان از گلویشان پایین نرفت و غذا را سوغاتی بردند. اولین نفر بودم که سوار اتوبوس شدم. راننده انگار مردد باشد، دودلش را یک دل کرد و پرسید:

دیدار تمام شد؟

و من که انگار باور نکرده ام تمام شده باشد، با مکث گفتم : بله!

آقا چی می گفت؟

مختصری از بیانات را دست و پا شکسته تحویلش دادم.

خداکنه وضع اقتصاد درست بشه، همه چی درست می شه. مردم همیشه همراه بودن و هستن.

بلافاصله حرکت کردیم و برگشتیم زاهدان. همسفرهای بلوچ مان که زودتر رسیده بودند، منتظر بودند خداحافظی کنیم. با این که در یک شهر زندگی می کردیم، دل مان برای هم تنگ می شد. همدیگر را به آغوش کشیدیم و مشتاق بودیم سفرهای بعدی همسفر باشیم. در مسیر برگشت، به این سفر سه روزه فکر کردم؛ به سلام الماس فاطمه که دلم نیامده بود بدون دوستانی که همراهم نبودند و دلشان اینجا بود، نامه بنویسم. حالا قرار بود نامه‎ اش از زاهدان برود، به این وحدت، به این که ما یک جامعه ایم با تمام تفاوت های قومی مذهبی مان که باید برای تحقق وعده الهی مهیا شویم. تصویر آیه هوشمندانه پشت سر آقا می آید توی ذهنم: خدا در وعده هایش تخلف نمی کند.