آرشیو دو‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، شماره ۵۸۷۸
بورس
۹

عملکرد سهامداران خرد در هفته چهارم آبان بررسی شد

قهر حقیقی ها از بازار

آرش معلمی
عکس: علی محمدی

دنیای اقتصاد: ساعات معاملاتی در روز یکشنبه در حالی شروع شدند که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران کار خود را با ثبات آغاز کرد، اما از حدود ساعت 9:20 تمایلات صعودی در این شاخص دیده شد، به طوری که در ساعت 10:05 نماگر اصلی بورس تهران به محدوده 2 میلیون و 31 هزار واحد صعود کرد و به نسبت روز ماقبل در ارتفاع بالاتری قرارگرفت، اما پس از این ساعت مجددا روند نزولی شاخص کل شروع شد که تا پایان ساعات معاملاتی ادامه یافت، به طوری که در نهایت عدد 2 میلیون و 26 هزار واحد برای این شاخص به ثبت رسید.

شاخص هموزن نیز با حدود 2 هزار واحد افزایش در محدوده 704 هزار واحد قرارگرفت. همچنین بازار سهام در این روز شاهد 25 میلیاردتومان خروج پول بود و ارزش معاملات خرد نیز در سطح 4هزار و 652 میلیاردتومان قرارگرفت. وضعیت در فرابورس ایران متفاوت بود و شاخص کل آن با 140 واحد افزایش در سطح 25 هزار و 84 واحد قرارگرفت، اما در هفته ای که گذشت عملکرد هفتگی بازار سهام نیز طی گزارشی از سوی پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شد که 4مورد از این آمار، در این گزارش بررسی شدند.

آمارها نشان می دهند که در هفته منتهی به 24آبان، تعداد سهامداران فعال بازار سهام اعم از حقیقی و حقوقی با 17 هزار و 748 کد افزایش، در محدوده 333 هزار و 956 کد قرارگرفت، اما ارزش معاملات خرد در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا ETFها با 258 میلیاردتومان کاهش نسبت به هفته ماقبل، به محدوده 20 هزار و 262 میلیارد تومان سقوط کرد.همچنین ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم نیز با یک هزار و 321 میلیاردتومان کاهش در محدوده 17 هزار و 441 میلیاردتومان قرارگرفت و در نهایت سهم کلی گردش معاملات خرد نیز کاهش یافت. روز گذشته 25 میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد که تعداد روزهای خروج پول را به 8 روز رساند.

گزارش های سنا چه می گوید؟

بر اساس گزارش هفتگی منتشرشده توسط پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در هفته منتهی به 24آبان تعداد سهامداران فعال بازار سهام مجموعا 333 هزار و 956 کد بوده است که از این میزان 332 هزار و 648 کد سهم سهامداران حقیقی و 1308 کد سهم سهامداران حقوقی بوده است. توجه در آمار هفته های گذشته نشان می دهد که از هفته دوم مهر تا هفته چهارم آبان ماه، تعداد سهامداران فعال نوسان محدودی حول محور 300 هزار کد داشته است که این میزان در مقایسه با تعداد کدهای موجود در بورس تهران و حتی شرکت کنندگان در خرید عرضه اولیه ناچیز است، به طوری که توجه در تعداد شرکت کنندگان در خرید عرضه اولیه ها از ابتدای سال 1402 در بورس تهران نشان می دهد که تمامی سهامی که در این مدت عرضه اولیه شدند، بیش از یک میلیون کد و حتی بعضی نزدیک به دو میلیون کد در خرید آنها مشارکت کرده اند که این تعداد بسیار بیشتر از تعداد سهامداران فعال در این بازار است. دقت در این ارقام این مساله را مشخص می سازد که رکود بر بازار سهام کشور سایه انداخته است و همچنین به طور موازی نقدینگی (که از مهم ترین موتور های محرکه بازار سرمایه است) به اندازه کافی در بازار سهام ایران وجود ندارد که از دلایل مهم این اتفاق می توان به بی اعتمادی سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه که طی سال ها به وجود آمده و تثبیت شده است، اشاره کرد.

همچنین آمارهای منتشرشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نشان می دهد که مجموع ارزش معاملات خرد در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در هفته چهارم آبان، مجموعا 20 هزار و 262 میلیارد تومان بوده است که از این میزان حدود 17 هزار میلیاردتومان سهم «صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت»، حدود 3 هزار میلیارد تومان سهم «صندوق سرمایه گذاری در سهام» و حدود 2.5 هزار میلیاردتومان نیز سهم سایر صندوق های سرمایه گذاری بوده است. بررسی ها نشان می دهند که ارزش معاملات خرد در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در این هفته نسبت به هفته ماقبل در حدود 258 میلیاردتومان کاهش یافته است.

در روزهایی که بازار سهام کشور در سراشیبی قرار دارد و شاهد ریزش در شاخص های اصلی خود است، برخی از کارشناسان و تحلیلگران عقیده دارند که از مهم ترین عوامل برای برون رفت از این وضعیت، افزایش سطح معاملات خرد و تثبیت آن در سطوح مناسب است، اما در شرایط ناپایدار فعلی که نااطمینانی در بازار موج می زند و گاه وبیگاه شاهد قرمزپوش شدن بازار سهام هستیم، نااطمینانی بر سر سهامداران سایه انداخته است که نمود این مساله در ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم مشخص است، به طوری که آمار منتشرشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد که در هفته چهارم آبان ماه، مجموع ارزش معاملات خرد 17 هزار و 441 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 10 هزار و 864 میلیاردتومان مربوط به بورس اوراق بهادار تهران و 6 هزار و 577 هزار میلیاردتومان آن سهم فرابورس ایران بوده است.

بررسی ها نشان می دهند که در هفته یادشده، ارزش معاملات خرد در بورس و فرابورس به میزان یک هزار و 321 میلیارد تومان کمتر از هفته ماقبل بوده است. همچنین آمار منتشرشده در این گزارش نشان می دهد که بالاترین سهم اشخاص از گردش معاملات خرد سهام و حق تقدم در این هفته، مانند هفته های گذشته مربوط به اشخاص حقیقی بوده است، به طوری که از مجموع ارزش معاملات (خرید و فروش) این هفته بازار سهام که برابر با 34 هزار و 900 میلیارد تومان است، حدود 28 هزار میلیاردتومان معادل 80.3 درصد سهم حقیقی ها بوده است. در جایگاه دوم نیز سهامداران حقوقی با حدود 2 هزار و 842 میلیاردتومان معادل با 8.1 درصد و و در جایگاه سوم صندوق توسعه و تثبیت بازار با یک هزار و 135 میلیاردتومان معادل با 3.3 درصد قرار دارد. باقی مانده این میزان نیز به ترتیب به بازارگردان ها، سبد حقوقی، صندوق های سهامی، سبد حقیقی و در نهایت صندوق های درآمد ثابت با سهم 2.3 درصد، 2.2 درصد، 2 درصد، 1.4 درصد و 0.5 درصد اختصاص دارد.