آرشیو دو‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، شماره ۱۰۷۳۳
اجتماعی
۶

مشکلات شغلی پرستاران بر کم و کیف خدمات پزشکی به صورت مستقیم اثرگذار است

زخم های کهنه پرستاران

مطالبات پرستاران نقل امروز و دیروز نیست؛ دیگر همه از فرسودگی و دشواری های این حرفه مطلع اند. همه می دانند پرستاران ما بیش از ظرفیت خود کار می کنند و اضافه کاری های اجباری آسیب های بسیاری را بر پیکره جامعه پرستاری و البته نظام سلامت وارد می کند. همه می دانند، مصائب شغلی پرستاران اثر مستقیمی بر «کمیت و کیفیت» ارائه خدمات دارد و جان بیماران را تهدید می کند. وقتی بیماری وارد مراکز درمانی می شود باید خدمات باکیفیتی دریافت کند و نسبت نیروی انسانی متناسب با تخت باشد، در غیر این صورت کیفیت ارائه خدمات افت خواهد کرد. پرستاران سعی می کنند با شیفت های شغلی بیشتر، کمبود نیروی انسانی را به رغم درآمدهای کم پوشش دهند که این امر سبب وازدگی و دلزدگی شغلی می شود. یازدهم مهرماه بود که سیده فاطمه بحرینی، رئیس خانه پرستار خراسان رضوی، در نامه ای خطاب به کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی، به مشکلات پرستاران مبنی بر کمبود شدید نیرو و تحمیل اضافه کار اجباری، اجرای نادرست قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اجرای ناصحیح قوانینی مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و... اشاره کرد. بنابراین سیاهنمایی نیست اگر بگوییم جامعه پرستاری کشور مظلوم واقع شده و با انبوهی از مشکلات دست به گریبان است. دستکم می توان گفت برخلاف زحمتی که پرستاران در مراکز درمانی می کشند به نیاز های آن ها پرداخته نمی شود.

درد تکراری کمبود پرستار

با این وصف، شبیخون کرونا توانست بخشی از مطالبات را به گوش تصمیم گیران برساند. زمان زیادی از یورش این ویروس مرگبار به حیات انسانی سپری نشده است؛ روز هایی که پرستاران در صف اول نبرد تن به تن با ویروس رویین تن ایستادند و در پاسخ به گلایه ها و خواسته های پرتکرار خود، فقط وعده های پرطمطراق شنیدند. آن زمان بازار وعده ها داغ بود، کمی که تب و تاب کرونا فروکش کرد، وعده ها فراموش شد و برخی از پرستاران طعم تلخ تعدیل را چشیدند! محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به6 هزار نیروی انسانی که در دوران کرونا به آن ها قول استخدام داده بودند، اعلام کرده است، «آن ها اکنون بیکارند. قرار بود از این پرستاران استفاده شود و قول استخدام بدون آزمون دادند ولی بدعهدی کردند و اجرایی نشد.»

این درحالی است که «طبق بررسی های انجام شده و استاندارد کشورمان، باید به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل 2.5 نفر گروه پرستاری داشته باشیم، که شامل بهیاران، فوریت های پزشکی، کارشناسان هوشبری و اتاق عمل و پرستاران و... است؛ 1/8 نفر از این نیروها باید نیروی دانشگاهی و 0/7 نفر نیز باید نیروی غیردانشگاهی باشند اما این عدد اکنون 0/8 نفر به آرامی هر تخت بیمارستانی است. حال اینکه وزارت بهداشت در دو سال گذشته حدود 17 هزار تخت بیمارستانی به ناوگان تخت های کشور اضافه کرده است.»

بر اساس مدل جمعیت هم تعداد پرستاران ناکافی است. ملاک های جهانی برای سنجش این وضعیت به گونه ای است که در کشورهای بسیار پیشرفته به ازای هر هزار نفر جمعیت، دستکم 10 پرستار وجود دارد، این تعداد در کشورهای کمتر پیشرفته پنج تا 6 نفر و در کشورهایی همچون گرجستان و آذربایجان این تعداد سه پرستار به ازای هر هزار نفر است. در شرایطی که سازمان جهانی بهداشت کف پرستار به ازای جمعیت را سه نفر تعیین کرده است، این معیار در ایران 1.5 پرستار به ازای هر هزار نفر است. بنابراین چنانچه استاندارد جهانی را سنجه ای قرار دهیم تا وضعیت خودمان را در آن بیابیم، حتی در این فهرست جایی نداریم! آن طور که عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرده، امسال مجوز استخدام 12 هزار پرستار صادرشده است و برمبنای تازه ترین آماری که وزیر بهداشت اعلام کرده، «25 هزار مجوز جذب داشتیم که 14 هزار فرصت آن مربوط به رشته پرستاری بود که مهرماه آزمون آن برگزار و هم اکنون در مراحل مصاحبه است و تا یک ماه آینده در کل کشور مشغول به کار خواهند شد.» اما این تعداد چقدر از کمبود نیروی انسانی موردنیاز را پوشش می دهد؟

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به این پرسش در گفت وگو با تجارت نیوز این گونه پاسخ می دهد: «استخدام 12 یا 14 هزار پرستار، قطره ای است در دریا. دو سال است که می گوییم 100 تا 150 هزار پرستار کمبود داریم و اگر همین الان 150 هزار پرستار اضافه شود، تازه ما رسیده ایم به کف استانداردها. درحالی که به این آمار افزوده شده و شماری از گردونه خدمت رسانی خارج شده اند. در کنار بازنشستگان و مهاجران، تعدادی نیز به علت شرایط بد معیشتی، تغییر شغل می دهند، یا به طورکلی ترک شغل کرده و خانه نشین می شوند. آخرین استخدام پرستار، اسفندماه سال 99 بود. در این دو سال هیچ استخدامی صورت نگرفته و حداقل 15 هزار نفر از چرخه خدمت رسانی خارج شده اند.»

اگرچه پیوسته بر تعداد تخت های بیمارستانی افزوده می شود و برخی این اقدام را به نوعی شاخص پیشرفت در حوزه سلامت و درمان می دانند، اما آنچه در این میان فراموش شده، اضافه شدن کادر درمانی به ازای افزایش تخت های بیمارستانی است. یکی از پرستاران بخش دولتی دراین باره به «رسالت» توضیح می دهد: «در نظام سلامت ایران، نقش «پرستار» همواره نادیده گرفته شده است. 45 تا 50 درصد جامعه درمانی را گروه پرستاری تشکیل می دهد، اما سهم آنان در تصمیم گیری های این حوزه بسیار اندک است. آمارهای متعدد دولتی نشان می دهد که نظام درمانی کشور از یک سو با خیل عظیمی از پرستاران بیکار مواجه است و از سوی دیگر، به طرز نگران کننده ای پرستار کم دارد و سالانه پنج تا10 هزار نفر از آنان، بازنشسته می شوند. این موضوع، از یک سو به فشارها و مشکلات بیشتر و شیفت های سنگین و فشرده برای پرستاران موجود می انجامد، و از سوی دیگر احتمال خطاهای کاری و کاهش کارایی پرستاران را در ارائه خدمات درمانی افزایش می دهد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد افزایش دو ساعت اضافه کار برای پرستاری که یک شیفت مشغول به کار است به میزان 15 درصد خطا را افزایش می دهد. حال با در نظر گرفتن اضافه کار اجباری به منظور جبران کمبود نیروی انسانی ممکن است یک پرستار به طور مداوم 40 ساعت در محل کار حضورداشته باشد و به علت فشار مضاعف، بیمار براثر سهل انگاری جانش را از دست بدهد. افزون بر آن، کمبود پرستار منجربه افزایش پدیده «همراه بیمار» نیز شده است. باوجودآنکه سالانه هشت هزارپرستار از مراکز آموزشی فارغ التحصیل می شوند، به دلیل شرایط طاقت فرسای کار و حقوق پایین، تنها نیمی از آنان وارد بازار کار می شوند. پرستاران شاغل امنیت شغلی ندارند به طوری که درحال حاضر 12 مدل استخدامی وجود دارد و در یک بخش پرستارانی در کنار هم کار می کنند که مدل استخدامی و دریافتی آن ها باهم متفاوت است. بعضی از آن ها به طور مستقیم با بیمارستان قرارداد امضا می کنند.»

تعرفه گذاری یا قانون گریزی؟

اما در میان انبوهی از کمی ها و کاستی ها در حوزه نیروی انسانی، شیوه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم اشکال دارد و به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات نتوانسته رضایت جامعه پرستاری کشور را جلب کند. مسئله ای که بارها محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار را به انتقاد واداشته و در گفت و گو با «رسانه ها» عنوان کرده است، «پرستاران تعرفه گذاری واقعی با تخصیص بودجه عادلانه می خواهند نه چیزی کمتر» و حالا محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری هم لب به گلایه گشوده است.

او می گوید: «تمام پرستاران حداقل یک بار کرونا گرفته و 150 پرستار در این دوران به شهادت رسیده اند، با این حال آنچه به عنوان تعرفه گذاری اجرایی شده، قانون گریزی است! تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سال 99 کلید خورد و پس از شروع به کار دولت سیزدهم همراه با اصلاحاتی آغاز شد، اما این قانون اکنون در مراکز درمانی اجرا نمی شود، تمام خدمات پرستاری کدهایی دارد که سیستم های آپ آی اس در بیمارستان ها باید این کدها را بخوانند و اگر غیرازاین باشد، تعرفه گذاری نخواهد بود. فعلا آنچه در وزارت بهداشت تحت این عنوان مطرح است، ثبت بسته های خدمتی آن هم به شکل محدود در بخشی از مراکز درمانی است و این قانون چهار سال زمین گیر است و علیرغم دستور رهبری و رئیس جمهور اجرایی نشده است.»

محمدرضا شریفی مقدم هم علت نارضایتی پرستاران ازآنچه امروز به اسم قانون تعرفه گذاری تبلیغ می شود را در گفت وگو با خبرنگار ایلنا این گونه شرح می دهد: «موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری کشور سال های سال به عنوان مطالبه اصلی مطرح بوده است، هدف از اجرای این قانون هم این بود که اختلاف در پرداخت و تبعیض در میان کادرهای درمانی کم شود. پس از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، در این سال ها اراده ای برای اجرای آن نبود اگرچه بحث های کارشناسی آن انجام شده بود. دلیل اصلی ایجاد این قانون این بود که خدمات پرستاران هم مانند سایر گروه های پزشکی و پیراپزشکی، ارزش گذاری شود. تمامی این موارد آماده بود و پس از تاکید رهبری قرار شد، اجرا شود. ما دو مدل پرداخت در نظام های سلامت داریم. نخست پرداخت با حقوق ثابت که در بسیاری از کشورها چنین است و تا سال 75 هم در کشور ما همین وضعیت وجود داشت، اما از آن سال مدل پرداخت برای نظام سلامت شکل گرفت. این موضوع برای پزشکان هم حقوق ثابت را مدنظر قرار می داد و هم به ازای هر خدمت پاداش را که موجب اختلاف بین پرداختی های در میان کادر درمان شد. این ها مدل های امتحان پس داده در همه کشورهاست، اما سال گذشته یک مدل برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مبتنی بر باز توزیع پرداختی ها از سوی سازمان نظام پرستاری و مسئولان سابق معاونت پرستاری طراحی شد که براساس تخت بود و 90درصد تخت های ویژه مانند تخت های زنان، اورولوژی، جراحی و... مشابه هم باارزش خدمات «6کا» دیده شد. همچنین گفته شده که پرستار در بخش عمومی 12 تا 14 بیمار ببیند و هر 6 بیمار در بخش عمومی برابر با یک بیمار روی تخت ویژه دیده شده است. درواقع ارزش این خدمات براساس خدمتی که به یک بیمار ارائه می شود، نیست بلکه براساس تختی است که وجود دارد و می شود 6 کا، هر کا هم 14 هزار و 900 تومان بوده و درمجموع 90 هزار تومان می شود که باید بیمارستان ها آن را پرداخت کنند. نام این مدل پرداخت که براساس اشغال تخت روز بوده را نمی توان تعرفه گذاری ارزش خدمات پرستاری گذاشت. این حتی مدل و روشی علمی نیست؛ آمدند این موضوع را اعمال کنند اما در اعمال آن دچار مشکل شدند. بودجه ای 6 هزار میلیارد تومانی را هم دراختیار داشتند که اگر آن را در بین تمامی پرستاران کشور تقسیم می کردند به هر پرستار نفری 2 میلیون تومان می رسید. اگر این را اعمال می کردند باتوجه به اینکه کارانه برخی پرستاران بیشتر از این عدد است و حتی در برخی بیمارستان ها حدود 4 میلیون تومان هم می گیرند لذا این پول که به عنوان تعرفه گذاری قرار بود توزیع شود از کارانه ای که اکنون دریافت می کنند، کمتر بود. این موضوع اجرا نشد چراکه اجرای آن احتمال اعتراض پرستاران را در پی داشت. پس از عدم اعمال این طرح گفته شد، علی الحساب پرستاران هرچه کارانه گرفته اند ضرب در 2.2 کرده و پرداخت کنند. به طور مثال اگر کارانه یک ماه پرستار 400 هزار تومان باشد ضرب در 2.2 کنیم برای سه ماه او دو میلیون و 640 هزار تومان می شود. این نوع پرداخت موجب شده است تا پرداختی های بسیار متفاوتی به پرستاران داده شود، از یک میلیون تومان تا 30 میلیون تومان و همین موضوع اعتراض تمام پرستاران را در سراسر کشور موجب شده است.» فروردین ماه امسال بود که پرستاران به شیوه غلط تعرفه گذاری معترض شده و با اظهار تاسف گفتند: «کارشناسان و طراحان تعرفه گذاری پرستاری با اجرای نادرست این قانون در موقعیت پساکرونا، خستگی های چندین ساله مراقبت از بیماران کرونایی را چند برابر کردند. مشاورین و طراحان اجرایی این قانون که پس از 15 سال و اندی اجرایی شده، بایستی پاسخگوی این همه اختلافات غیرمنطقی و دریافتی های اهانت آمیز به پرستاران باشند.» (1) پرستاری گفته بود، بعد از قبول مسئولیت های دشوار که از عهده هرکسی برنمی آید، تعرفه گذاری ای که به حساب او واریزشده فقط 5 میلیون تومان است: «ما توقع داشتیم برای هرماه، لااقل 3 تا 4 میلیون تومان بابت تعرفه گذاری به حسابمان می ریختند؛ این پرداخت ناچیز خیلی دور از انتظارمان بود؛ واقعا بی انگیزه شدیم؛ آیا تعرفه گذاری بعد از 15 سال همین بود؟» (2)

پرستاران با 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند

نبود تناسب میان حقوق کارکنان در نظام سلامت و عدم اجرای قانون بازنشستگی با 20 سال سابقه کار، از دیگر گلایه های پرستاران است، که نیاز به بازنگری دارد. آن ها خواسته اند نامشان نزد روزنامه«رسالت» محفوظ بماند و در این رابطه عنوان می کنند: «اختلاف حقوقی شان با پزشکان بین 50تا 100برابراست و سوای حقوق ناچیز و سقف بلند هزینه ها و 150ساعت کار استاندارد درماه، ناچارند به 150ساعت اضافه کار اجباری نیز تن دردهند، درنتیجه، یکی از رویکردهای برون رفت از این وضعیت برای پرستاران، خروج از این حرفه و یا روی آوردن به مشاغل دوم و سوم است. متوسط حقوق آن ها در حال حاضر حدود 10 تا 12 میلیون تومان است. در چنین شرایطی برخی از پرستاران ترجیح می دهند در مشاغل آزاد فعالیت کنند. حتی برخی از آن ها در اسنپ مشغول به کارند. ازآنجاکه پرستاری جزءمشاغل سخت و زیان آور دنیا محسوب می شود، باید بعد از 20سال فعالیت بازنشسته شوند. اما وزارت بهداشت هنوز این قانون را اجرایی نکرده است. این درحالی است که ارتباط پرستار با دردمندترین اقشار جامعه، ضرورت کاهش فشارهای روحی و روانی را برای این گروه دوچندان می کند.»

آن ها در ادامه شرح می دهند: «به دلیل نبود مددکار، روانشناس و کسانی که وظیفه شنیدن مشکلات بیماران، اطمینان دهی به آنان یا دادن اطلاعات لازم رادارند، پرستاران این بار اضافه را علاوه بر انجام وظایف بر دوش می کشند و گاه ساعت ها وقت خود را صرف آرام کردن چنین بیمارانی می کنند. اغلب به علت سرپا ایستادن مدام، قرار گرفتن در وضعیت های غیراستاندارد بدنی، رسیدگی به بیماران سنگین وزن، یا دارای نقص عضو به مشکلات ارگنامیک دچار می شوند، حال اینکه هرساعت اضافه کار برای هر پرستار به طور متوسط حدود 16 تا 20 هزار تومان است که با احتساب 6 ساعت، مبلغی حدود 120 هزار تومان می شود؛ به همین دلیل هیچ کس متقاضی اضافه کار نیست، مگر اینکه تعرفه آن اصلاح شود، بنابراین بیشتر شاغلان این حرفه به سمت مشاغل غیرتخصصی مانند تاکسی های اینترنتی نیز رفته اند.»پرستاران سوای تمام دلخوری هایی که دارند، با گریزی به تغییرات جمعیتی و بازنگری جدی در نقش خود، خاطرنشان می کنند: «تغییرات جمعیتی در ایران طی30 سال آینده، نشانگر احتمال بروز سونامی قدرتمند «سالمندی» است. به دلیل رشد سریع این پدیده و شیوع بیماری های غیرواگیر که در حال حاضر 82درصد از مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد، باید به اجرای طرح «پرستاری جامعه نگر» به عنوان یک الگو نگریسته شود. چنین مدل هایی، امتحان خود را درکشور های دیگر پس داده اند. با توجه به هزینه های بالای «درمان»، در این مدل بر «پیشگیری» پافشاری می شود و بر پرستاری در منزل و ایجاد زمینه های لازم برای مراقبت پرستاری در خانه ها (کاهش بار مراقبتی) تاکید می کنند. واقعیت این است که با توجه به تغییرات جمعیتی در ایران و افزایش امید به زندگی در کنار افزایش بیماری های مزمن، رفتار های پرخطر و تصادفات جاده ای، نیاز به تجدیدنظر در نظام سلامت و بازنگری جدی در نقش پرستاران در عرصه های متفاوت، به شدت احساس می شود.»

1- تعرفه ما کجاست/ گفت وگوی خبرگزاری ایلنا با پرستاران/ سیده فاطمه بحرینی، رئیس خانه پرستار خراسان رضوی

2- همان