آرشیو چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲، شماره ۱۰۸۰۷
صفحه آخر (بین الملل)
۸

اقبال شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس: ایران در پنج سال آینده باید به سالانه 40 میلیون تن ترانزیت کالا برسد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی چالش های حمل و نقل ریلی و نقش آن در توسعه متوازن اقتصاد ملی گفت: سند برنامه ملی ترانزیت شامل طراحی ابتکار عمل های چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه راهگذرهای (کریدورهای) ترانزیتی با هدف گذاری کمی حداقل 40 میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از ایران برای افق 5 ساله است.به گزارش«رسالت» اقبال شاکری نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران در نشست تخصصی چالش های توسعه حمل ونقل ریلی و نقش آن بر رشد متوازن اقتصاد ملی با اشاره به فرصت های مشترک با کشورهای همسایه در ایجاد کریدورهای استراتژیک و محرک پیشرفت متوازن اقتصادی گفت: حمل هر 100 تن بار 10 شغل مستقیم و حدود 50 شغل غیرمستقیم ایجاد می کند و این امر موجب افزایش درآمد و کاهش مشکلات اجتماعی در کشورهای این مسیر خواهد شد. شاکری با بیان اینکه دو کشور متخاصم آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل از تحقق این امور و تقویت قدرت و جایگاه ایران در مبادلات اقتصادی جدید جهانی که حتما متاثر از این ارتباطات اقتصادی بین کشورهای دیگر و بخصوص ایران، چین، روسیه و پاکستان و هند خواهد شد، نگرانند، اظهار داشت: این کشورها به روش های مختلف و حتی دادن امتیاز به کشورهای دیگر به دنبال ایجاد مسیر های جایگزین برای این راه های اقتصادی و بهینه هستند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در ماده 57 برنامه هفتم پیگیری شد، مدیریت ترانزیت و لجستیک بین المللی با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول این حوزه با تغییر سطح ریاست ستاد ، از وزارت راه و شهرسازی به رئیس جمهور ارتقاء داده شد، گفت: همچنین، به منظور اطمینان از حرکت دولت بر اساس یک برنامه عملیاتی مشخص و الزام آور ، مقرر گردید طی مدت یک سال نسبت به تهیه و تصویب «سند برنامه ملی ترانزیت» اقدام گردد.وی تصریح کرد: این سند شامل طراحی ابتکار عمل های چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه راهگذرهای (کریدورهای) ترانزیتی با هدف گذاری کمی حداقل 40 میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از ایران برای افق 5 ساله است. وی در پایان خاطرنشان کرد: در مصوبات بودجه 1403 با تلاش نمایندگان، وزارت راه و شهرسازی مکلف گردید با همکاری وزارت خانه های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل (50) لوکوموتیو متوقف با عمر 25 سال، تامین حداقل 200 لوکوموتیو (اعم از نو و کارکرده)، 300 واگن مسافری اعم از نو و کارکرده، (20.000) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (10.000) اتوبوس و مینی بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال 1403 را با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.