آرشیو پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۱۰۸۴۷
سیاسی
۳
خبر

سید ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح پروژه ایرانی در سریلانکا مطرح کرد: شاهکارهای دست توانای ایرانی در سراسر آسیا

سید ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح پروژه چندمنظوره سد و نیروگاه «اومااویا» را که شاهکار مهندسان ایرانی در دل سریلانکاست، گفت: اجابت دعوت رئیس جمهور محترم سریلانکا و حضور در این کشور برای رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی با توانمندی فنی ومهندسی که از آن برخوردار است در بیش از 20 کشور جهان طرح ها وپروژه های بزرگ برق و آبی را اجرایی می کند. به گزارش ایرنا، رئیسی ادامه داد: مغرب زمین می خواست القا کند که فقط دانش و تکنولوژی در اختیار آنهاست ولی دستان توانای متخصصین و دانشمندان ایرانی امروز نه فقط در ایران بلکه در سراسر قاره آسیا و در کشورهای منطقه کارهای بزرگی را رقم زده و در حال رقم زدن است. وی با بیان اینکه ما با کشورهای آسیایی و همسایه مستقل بنای توسعه مناسبات را داریم، اظهار داشت: ارتباط ایران و سریلانکا از جمله ارتباط با کشور آسیا و کشور همسو و مستقلی است که می تواند آینده درخشانی را برای دو کشور و دو ملت رقم بزند. وی تصریح کرد: دشمن نمی خواست ما پیشرفت کنیم اما ملت ما اراده کرد که پیشرفت کنیم. خواست و اراده ملت بزرگ ایران تحقق پیدا کرد و دشمن ناکام ماند.

وی خطاب به رئیس جمهور سریلانکا گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در پیشرفت کشور سریلانکا شریک شود و همه تجربیات خویش را که نتیجه 45 سال مجاهدت مردان و زنان ایرانی است با شما به اشتراک بگذارد. ما آمادگی داریم در پروژه های بزرگ سریلانکا با صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در پیشرفت کشور سریلانکا شرکت کنیم. رئیسی تصریح کرد: با کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه و کشورهای مستقل بنای توسعه مناسبات داریم و ارتباط ایران و سریلانکا از جمله ارتباط با کشورهای آسیایی همسو و مستقلی است که می تواند آینده درخشانی را برای دو کشور و دو ملت رقم بزند.

وی ادامه داد: من به صاحبان ادیان مختلف که در جلسه حضور دارند، مسلمانان، هندوها و همه صاحبان ادیان و جوانان سریلانکایی می گویم شما می توانید با اتکای به خداوند و با اعتماد به نفس و داشته هایی که خداوند مرحمت کرده راه پیشرفت را طی کنید. رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه نظام سلطه به ملت ها القا می کنند این است که شما بدون حضور، دانش و مشارکت ما نمی توانید، این حرف القای استعماری - استکباری است و نظام سلطه از نظر ما مردود است.بدون تردید رفاه حال مردم سریلانکا رفاه حال مردم ما است زنده باد ایران، زنده باد سریلانکا. بهره برداری از نماد دوستی دو کشور برای من افتخار آمیز است.

آنچه از طرح بزرگ و چند منظوره سریلانکا مهم تر است تحقق اراده دو کشور ودو ملت است، که می خواهند رفاه و آسایش و بهتر زیستن را برای خود رقم بزنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تامین مالی پروژه از سوی کشور سریلانکا و نیروی فنی و مهندسی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، اظهار داشت: پیگیری این پروژه از سوی کشور دوست سریلانکا بود و انتقال علم و دانش ایرانی به سرزمین سریلانکا صورت گرفت.

وی ادامه داد: سد و طرح بزرگ اومااویا گرچه به عنوان ابر پروژه بهره برداری می شود ولی آنچه مهم تر است همبستگی، همدلی وهمراهی دوکشور وملت در آسیاست.