آرشیو پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۱۰۸۴۷
بین الملل
۵

نقدی بر بیانیه تروئیکای اروپایی در قبال فعالیت های هسته ای ایران

پایان دوران مدارا با قاره سبز

علیرضا صادقی (تحلیلگر حوزه بین الملل)

این روزها رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و تروئیکای اروپایی، بازی هدفمندی را علیه جمهوری اسلامی ایران و فعالیت های هسته ای کشورمان آغاز کرده اند. این فضاسازی را باید در فرامتن تحولات اخیر در نظام بین الملل و منطقه غرب آسیا مورد توجه و تحلیل قرار داد.. به نظر می رسد رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در راستای جبران شکست های محیطی و میدانی خود در نوار غزه، بار دیگر از دو مهره بازی خود یعنی اتحادیه اروپا وآژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته اند تا در قبال ماهیت و شیوه فعالیت های هسته ای ایران شانتاژ دوباره ای صورت دهند.
بیانیه اخیر اروپائیان چه می گوید؟

سه کشور اروپایی در بیانیه ای که منبعث از استیصال آنها در برابر قدرت بازدارندگی ایران است، مدعی شده اند که افزایش سطح غنی سازی و نصب تعداد بیشتری سانتریفیوژهای پیشرفته به معنای تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای است.فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان امضاکنندگان برجام در بیانیه ای مشترک از طریق شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره گسترش برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، پایبند نبودن تهران به معاهدات بین المللی ، وقیحانه هشدار داده اند انتهای مسیری که تهران در آن گام گذاشته، تاریک و ناپیدا است.همزمان نیز اتحادیه اروپا در بیانیه ای جداگانه از تروئیکای اروپایی، از اینکه ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور کسب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دسترسی خاصی ندارند، به شدت ابراز نگرانی کرده و از تهران خواست اجرای مفاد برجام و پروتکل الحاقی را فورا از سر گیرد.سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه یادشده، با اشاره به گزارش تازه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی، نوشتند: «متاسفانه این گزارش بار دیگر تایید می کند که ایران همچنان مسیر تهدیدکننده اش را ادامه می دهد و تعهدات برجامی را به طور فزاینده ای نقض کرده است. در پنج سال گذشته، ایران فعالیت های هسته ای اش را به سطوح جدیدی رساند که برای کشوری که ادعا می کند برای دستیابی به سلاح های هسته ای برنامه ای ندارد، بی سابقه است. ایران همچنان از لغو محدودیت های وضع شده برای بازرسان آژانس سر باز می زند و در اجرای بیانیه مشترک 4 مارس 2023 کوتاهی می کند.»

نقدی بر بیانیه اروپائیان

در نقد بیانیه تروئیکای اروپایی و متعاقبا اتحادیه اروپا، سه نکته مهم و اساسی وجود دارد که نمی توان نسبت به آن غافل شد.نخست اینکه در تمامی این بیانیه ها، تهدیدات هسته ای رژیم اشغالگر قدس ، ازجمله تهدید منابع رسمی و رسانه های این رژیم جعلی در خصوص بمباران تاسیسات هسته ای ایران و همچنین استفاده از بمب اتم در قبال هر کشوری که با اهداف رژیم اشغالگر قدس در منطقه همراهی نکند، هیچ جایی ندارد! گویا مقامات ایرانی موضوع تجدید نظر در دکترین هسته ای کشورمان را در خلاء و بدون اینکه تهدیدی علیه کشورمان وارد باشد، طرح نموده اند! بدیهی است که ارتقای همه جانبه فعالیت های هسته ای کشورمان طی سال های اخیر، پاسخی راهبردی، کاملا معقول و طبیعی به افزایش سطح تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و تجدیدنظری نیز در آن (به واسطه وقاحت بیشتر دشمنان) در کار نخواهد بود، مگر آنکه طرف های مقابل به صورت عینی و تضمین شده گام های لازم را جهت تنش هایی که خود در نظام بین الملل ایجاد کرده اند ، بردارند. نکته دوم اینکه کاهش سطح همکاری های آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران(از جمله مفاد برجام و پروتکل الحاقی) ، معلول نابودی برجام توسط آمریکا و بی تعهدی مطلق اروپا در قبال این مسئله بوده است. به عبارت بهتر، تعهدات فراپادمانی جمهوری اسلامی ایران در وضعیتی قابلیت عملیاتی شدن دارد که اساسا توافقی به نام برجام کارکرد ادعایی و مدنظر خود را داشته باشد. بدیهی است که کاهش سطح تعهدات جمهوری اسلامی ایران به آژانس، به صورت گام به گام (وفق سند اصلی برجام) و به دلیل عهد شکنی مطلق آمریکا و تروئیکای اروپایی صورت گرفته و اروپا قطعا نباید در انتظار تغییر این وضعیت باشد! بازگشت یک طرفه ایران به تعهدات مندرج در برجام، هیچ گاه تعبیر نخواهد شد و فراتر از آن، هر گونه تقابل با اقدامی که از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران (با هدف گرفتن امتیاز از کشورمان) صورت گیرد با واکنش هایی جدی تر و کاهش بیشتر سطح تعهدات ما مواجه خواهد شد. نکته سوم، به موضوع همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقش مخرب رافائل گروسی در این پروسه باز می گردد. طی سال های اخیر، مدیر کل آژانس متعاقب انعطاف معقولی که از سوی ایران به خرج داده شد، دو تفاهم با کشورمان را در راستای مختومه سازی پرونده های ادعایی مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران منعقد ساخت اما حرکت کلی آژانس، همچنان بر خلاف این روند است. حفظ تاثیر حقوقی و مستمر پرونده های ادعایی علیه کشورمان، از اهداف مشترک گروسی، نتانیاهو و بایدن محسوب می شود و اروپائیان نیز وقیحانه با این بازی همراهی می کنند. در چنین شرایطی گروسی نه به عنوان مدیرکل یک نهاد ظاهرا بین المللی، بلکه به عنوان یکی از مهره های بازی غرب و رژیم اشغالگر قدس وارد مجادله با کشورمان شده است. بر همگان (مخصوصا بازیگران بی طرف) مسجل است که اساسا جنس و دغدغه مطالبات و موارد مطروحه از سوی گروسی، حقوقی -فنی نبوده و باید آنها را به مثابه یک دستور العمل سیاسی (که از سوی بازیگران دیگر به وی دیکته می شود) مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. در هر حال، پیشبرد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای یک الگوی منطقی و رفتاری معین صورت گرفته و در این مسیر، توقفی در کار نخواهد بود. بهتر است در چنین شرایطی تروئیکای اروپایی به جای فرافکنی در قبال ایران، در بیانیه ای به سرزنش خود بابت عدم عملیاتی شدن تعهدات قطعی مندرج در برجام روی آورده و آمریکا را بابت خروج یک جانبه از این توافق مورد سرزنش و تحقیر قرار دهند! قطعا راه و به عبارت بهتر، دور باطلی که اروپائیان در تقابل با ایران اسلامی در پیش گرفته اند، دوران تاریکی را برای آنها رقم خواهد زد!دوران مدارا با قاره سبز پایان یافته است.