آرشیو پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۱۰۸۴۷
بین الملل
۵
گفت و گو

طراد حماده، وزیر سابق لبنانی در گفت و گو با «رسالت»: اسرائیل قدرت بازسازی خود را ندارد

سیاستمدار و وزیر سابق لبنانی اظهار داشت : تل آویو متعاقب جنگ غزه و رخدادهایی از جمله عملیات جمهوری اسلامی ایران در عمق استراتژیک اراضی اشغالی، دیگر قدرت بازسازی خود را ندارد. طراد حماده در گفت و گو با «رسالت» تاکید کرد: «روایت صهیونیستها از جنگ غزه مخدوش است.همگان شاهد هستند که ماه هاست جنگ آغاز شده اما رژیم صهیونیستی که توهم تسخیر کل منطقه را در ادعاهای خود داشته و دارد، به هیچ یک از اهداف خود در غزه دست نیافته است. اساسا تحقق اهداف رژیم صهیونیستی در غزه نیز با توجه به آنچه در میدان سپری می شود، ناممکن خواهد بود. افکار عمومی دنیا جنگ غزه را بر اساس واقعیات و نه ادعاهای رژیم صهیونیستی قضاوت می کنند. ما با تغییری اساسی در منطقه مواجه هستیم که قطعا برای صهیونیستها و حامیان تل آویو خوشایند نیست.» این سیاستمدار لبنانی تاکید کرد: «شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه ، به طور طبیعی بر روی گفتمان های متاثر از سازش با تل آویو نیزتاثیرگذار خواهد بود.در مقابل، شاهد تثبیت وتقویت ارکان جبهه مقاومت و گفتمان آن هستیم.»