جستجوی نویسنده «سعید رضایی»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا  
 • سعید رضایی
  سعید رضایی
  دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا  
 • دکتر سعید رضایی
  دکتر سعید رضایی
  دانشیار زبان ها و زبانشناسی، دانشگاه صنعتی شریف  
 • سعید رضایی فرد
  سعید رضایی فرد
  دانشجوی دکتری رشته فیزیک هسته ای ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود  
 • سعید رضایی
  سعید رضایی
   
 • دکتر سعید رضایی
  دکتر سعید رضایی
   
 • دکتر سعید رضایی
  دکتر سعید رضایی
  استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال