جستجوی نویسنده «سید حسین حسینی»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر سید حسین حسینی
  دکتر سید حسین حسینی
  مسئول امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده  
 • دکتر سید حسین حسینی
  دکتر سید حسین حسینی
   
 • دکتر سید حسین حسینی
  دکتر سید حسین حسینی
  استادیار حسابداری، حسابداری، مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  
 • سید حسین حسینی
  سید حسین حسینی
  دبیر  
 • حجت الاسلام دکتر سید حسین حسینی کارنامی
  حجت الاسلام دکتر سید حسین حسینی کارنامی
  استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال