به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب سید علی حسینی

نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر سید علی حسینی یکانی
  حسینی یکانی، سید علی
  دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دکتر سید علی حسینی زاده
  حسینی زاده، سید علی
  دانشیار گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوره و دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهرا
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  استادیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
 • سید علی حسینی ابراهیم آباد
  حسینی ابراهیم آباد، سید علی
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  استادیار گروه راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانش آموخته ارشد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • دکتر سید علی حسینی مرادی
  حسینی مرادی، سید علی
  استادیار فیزیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  پژوهشگر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانش آموخته ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سمنان، دانشگاه سمنان
 • سیدعلی حسینی
  حسینی، سیدعلی
 • سید علی حسینی آزاد
  حسینی آزاد، سید علی
  دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال