به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب مریم احمدی

نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر مریم احمدی فقیه
  احمدی فقیه، مریم
 • مریم احمدی نژاد
  احمدی نژاد، مریم
  استادیار پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا
 • مریم احمدی خطیر
  احمدی خطیر، مریم
  دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • دکتر مریم احمدی
  احمدی، مریم
  دانش آموخته دکتری دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دامغان
 • مریم احمدی
  احمدی، مریم
 • مریم احمدی لیوانی
  احمدی لیوانی، مریم
  دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • دکتر مریم احمدی
  احمدی، مریم
 • مریم احمدی
  احمدی، مریم
  دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال