مقالات مشترک «دکتر احمد حیدری» و «دکتر محمود عرب خدری»

فهرست مطالب مشترک: 1 عنوان
 • profile
  دکتر احمد حیدری
  دانش آموخته دکتری خاکشناسی، دانشگاه تهران  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  دکتر محمود عرب خدری
  دانشیار  
 • profile
  دکتر منوچهر گرجی
  استاد  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال