مقالات رزومه «دکتر گیتا موللی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 89 عنوان
 • profile
  دکتر گیتا موللی
  دانشیار مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 4
  دکتر محمد عاشوری
  استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه اصفهان  
 • profile
  : 2
  دکتر امیرعباس ابراهیمی
   
 • profile
  : 2
  دکتر کمال پرهون
  دانش آموخته دکتری روان شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی  
 • profile
  : 1
  دکتر عباسعلی حسین خانزاده
  دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان  
 • profile
  : 1
  دکتر پوریا رضاسلطانی
  پژوهشگر آمار- سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 • profile
  : 1
  دکتر اصغر دادخواه
  استاد ممتاز/تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال