مقالات مشترک «دکتر مصطفی زندیه» و «دکتر عالیه کاظمی»

فهرست مطالب مشترک: 1 عنوان
 • profile
  دکتر مصطفی زندیه
  دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  دکتر عالیه کاظمی
  دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال