مقالات رزومه «دکتر مقصود امیری»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 16 عنوان
 • profile
  دکتر مقصود امیری
  استاد  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر مصطفی زندیه
  دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی  
 • profile
  : 1
  شیما شهسواری
   
 • profile
  : 1
  دکتر جواد مشایخ
   
 • profile
  : 1
  دکتر محمدتقی تقوی فرد
  دانشیار مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی  
 • profile
  : 1
  محمدرضا تقوا
   
 • profile
  : 1
  دکتر میرعلی سیدنقوی
  دانشیار  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال