مقالات رزومه «دکتر محمدعلی بشارت»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 128 عنوان
 • profile
  دکتر محمدعلی بشارت
  استاد  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر حمید پورشریفی
  دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 • profile
  : 1
  دکتر حمیدرضا حسن آبادی
  استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی  
 • profile
  : 1
  دکتر مرضیه پهلوان
   
 • profile
  : 1
  دکتر سجاد رضایی
  استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، دانشگاه گیلان  
 • profile
  : 1
  رضا شباهنگ
   
 • profile
  : 1
  دکتر عباسعلی حسین خانزاده
  دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال