مقالات رزومه «دکتر منصور بیرامی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 20 عنوان
 • profile
  دکتر منصور بیرامی
  استاد  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر حسین قلی زاده
   
 • profile
  : 1
  دکتر بهرام پیمان نیا
  دانش آموخته دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز  
 • profile
  : 1
  داود عزتی
  دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تبریز  
 • profile
  : 1
  تورج هاشمی نصره آباد
  استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال