مقالات رزومه «دکتر عباس روحانی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 15 عنوان
  • profile
    دکتر عباس روحانی
    استادیار گروه آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه  
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال