مقالات رزومه «دکتر کیارش قزوینی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 32 عنوان
 • profile
  دکتر کیارش قزوینی
  دانشیار  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 6
  دکتر مسعود یوسفی
  دانشیار  
 • profile
  : 2
  صدیقه رستاقی
   
 • profile
  : 1
  دکتر مجید خادم رضاییان
   
 • profile
  : 1
  دکتر سید اسحاق هاشمی
   
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال