مقالات رزومه «محمد ویسیان»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 21 عنوان
 • profile
  محمد ویسیان
  دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر مهناز اکبری
  دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
 • profile
  : 1
  سمیه محمدی حمیدی
   
 • profile
  : 1
  علی موحد
  دانشیار  
 • profile
  : 1
  دکتر محسن کلانتری
  دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال