مقالات رزومه «دکتر علی صفایی سنگری»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 13 عنوان
 • profile
  دکتر علی صفایی سنگری
  استاد  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  حسین ادهمی
  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال