مقالات رزومه «تورج هاشمی نصره آباد»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 33 عنوان
 • profile
  تورج هاشمی نصره آباد
  استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 3
  داود عزتی
  دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تبریز  
 • profile
  : 2
  دکتر محمد نریمانی
  استاد ممتاز/تمام روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی  
 • profile
  : 2
  دکتر سمیه تکلوی
  استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  
 • profile
  : 1
  دکتر محمدرضا تابان صادقی
  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
 • profile
  : 1
  علی شیری
   
 • profile
  : 1
  دکتر منصور بیرامی
  استاد  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال