مقالات رزومه «دکتر فرهود ضیایی»

فهرست مطالب این نویسنده: 9 عنوان
 • profile
  دکتر فرهود ضیایی
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر محمدرضا رشیدیان وزیری
  استادیار فوتونیک و فن آوریهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران  
 • profile
  : 1
  دکتر سعید کاکایی
  استادیار کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال