مقالات رزومه «سمیه محمدی حمیدی»

فهرست مطالب این نویسنده: 2 عنوان
 • profile
  سمیه محمدی حمیدی
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  محمد ویسیان
  دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی  
 • profile
  : 1
  دکتر محسن کلانتری
  دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال