مقالات رزومه «بیان نسایی مقدم»

فهرست مطالب این نویسنده: 5 عنوان
 • profile
  بیان نسایی مقدم
  دانشجوی دکتری روانشناسی، روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  مهران فرهادی
  استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا  
 • profile
  : 1
  دکتر رسول کرد نوقابی
  دانشیار روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا  
 • profile
  : 1
  حسین محققی
  دانشیار روانشناسی -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه بوعلی سینا  
 • profile
  : 1
  دکتر ابوالقاسم یعقوبی
  استاد  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال