مقالات رزومه «عباسعلی رستگار»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 101 عنوان
 • profile
  عباسعلی رستگار
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 6
  دکتر بهنام گلشاهی
  استادیار گروه مدیریت دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران  
 • profile
  : 6
  دکتر حسین دامغانیان
  دانشیار مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان  
 • profile
  : 5
  دکتر داوود فیض
  استاد  
 • profile
  : 4
  هوشمند باقری قره بلاغ
  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، دانشگاه سمنان  
 • profile
  : 3
  محسن عین علی
  دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان  
 • profile
  : 2
  دکتر وحید نجفی کلیانی
  دانشجوی دکتری دانشجوس دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، دانشگاه سمنان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال