مقالات رزومه «دکتر حامد جوادی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 13 عنوان
 • profile
  دکتر حامد جوادی
  استادیار کشاورزی، علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 7
  محمدجواد ثقه الاسلامی
  دانشیار زراعت، گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند  
 • profile
  : 4
  دکتر پرویز رضوانی مقدم
  استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال