مقالات رزومه «دکتر اسماعیل صدری دمیرچی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 35 عنوان
 • profile
  دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
  دانشجوی دکتری روانشناسی,روان شناسی, دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 3
  سید محمدبصیر امیر
  دانشجوی دکتری مشاوره  
 • profile
  : 1
  سلیمان احمدبوکانی
   
 • profile
  : 1
  دکتر سجاد بشرپور
  استاد روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی  
 • profile
  : 1
  شفیق مهربان
   
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال