مقالات رزومه «محمد علیزاده»

فهرست مطالب این نویسنده: 3 عنوان
 • profile
  محمد علیزاده
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر محمد رحیمی
  پژوهشگر گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال