مقالات رزومه «سید جواد عمادی چاشمی»

فهرست مطالب این نویسنده: 1 عنوان
 • profile
  سید جواد عمادی چاشمی
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  رضا شباهنگ
   
 • profile
  : 1
  فرزین باقری شیخانگفشه
  دانش آموخته ارشد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان  
 • profile
  : 1
  دکتر عباسعلی حسین خانزاده
  دانشیار روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال