مقالات رزومه «محمد ذاکری»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 34 عنوان
 • profile
  محمد ذاکری
  پژوهشگر پژوهشگر مرکز مطالعات نظام ها وفناوری های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، تهران، ایران، مرکز مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر علی فرهادی
  استادیار مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال